Bokslut - Så fungerar det och varför det är viktigt för företaget

Bokslutet är en sammanfattning av ett företags ekonomiska prestation under en viss period. Det speglar företagets intäkter, kostnader, skulder och tillgångar. Genom att göra bokslut kan du som företagsägare få en övergripande bild av hur företaget presterar och hur framtida investeringar ska genomföras.

Vikten av att göra bokslut

Att göra bokslut är en viktig del av bokföringsprocessen. Genom att analysera bokslutet kan du se hur det går för ditt företag, oavsett om du har ett aktiebolag eller enskild firma. Exempelvis kan du ta reda på hur lönsamt företaget är, hur mycket skatt ni måste betala och om ni behöver söka finansiering för att expandera verksamheten.

Ett bokslut kan även sättas i relation till föregående års bokslut, för att se hur företaget har utvecklats över tid. Genom att göra en bra bokföring stärker du även förtroendet hos leverantörer, kunder och beslutsfattare.

Så genomförs ett bokslut

Bokslutet omfattar normalt årets sista dag, och ska vara klart den sista mars samma år. Det är viktigt att bokslutet är korrekt och upprättat i enlighet med god redovisningssed. Det är även viktigt att bokslutet är skrivet i en förståelig form, så att det inte uppstår osäkerheter eller frågetecken.

De grundläggande delarna i en bokföring

Bokslutet innehåller tre grundläggande delar. Först och främst innehåller det resultaträkningen, som visar företagets intäkter och kostnader under en viss period. Därpå följer balansräkningen, som visar företagets tillgångar och skulder vid bokslutets slut. Till sist innefattar bokslutet en kontrollbalansräkning, som visar om bokslutet stämmer överens med företagets bokföring.

Relevanta nyckelord

  • Bokslut
  • Bokföring
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Kontrollbalansräkning
  • Företagsekonomi
  • Företagsledning

Sammanfattning

Bokslutet är en grundläggande del av bokföringsprocessen. Genom att göra bokslut kan du som företagsägare få en överskådlig bild av företagets ekonomiska prestation under en viss period. Bokslutet speglar företagets intäkter, kostnader, skulder och tillgångar. Genom att analysera bokslutet kan du se hur det går för ditt företag och ta beslut om framtida investeringar.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.