Vad är bokslut i ett aktiebolag? | Allt du behöver veta

Att driva ett aktiebolag innebär att man har en hel del kött på benen vad gäller administration och ekonomi. Ett av de viktigaste momenten i företagandet är bokslutet. Men vad är egentligen bokslut? Och varför är det så viktigt? Häng med i vår artikel så reder vi ut begreppen.

Varför är bokslut viktigt?

Ett bokslut är kort och gott en sammanställning av företagets ekonomiska transaktioner under året. Det ger en överblick över företagets ekonomiska status och bildar den grund som alla ekonomiska beslut i företaget bygger på. Ett bokslut ska vara färdigt senast fyra månader efter räkenskapsårets slut och ska arkiveras i minst sju år.

I bokslutet framgår bland annat hur företagets tillgångar, skulder och eget kapital ser ut. Det är alltså ett viktigt verktyg för att kunna besluta om framtida investeringar, lån och utveckling av verksamheten.

Hur fungerar ett bokslut?

Bokslutet är uppdelat i två delar: resultaträkning och balansräkning. I resultaträkningen presenteras företagets intäkter och kostnader under året. I balansräkningen presenteras företagets tillgångar, skulder och eget kapital på balansdagen.

För att upprätta ett bokslut måste företagets bokföring vara klar och korrekt. Ett tips är att använda en digital redovisningstjänst som både underlättar bokföringen och ger tillgång till färdiga rapporter.

Vad händer efter bokslutet?

Efter bokslutet görs ofta en årsredovisning som ska skickas in till Bolagsverket. Årsredovisningen är en mer utförlig rapport som presen``terar företagets ekonomiska ställning, resultat och kassaflöde under året.

Relevanta nyckelord

  • bokslut
  • aktiebolag
  • årsredovisning
  • redovisningstjänst
  • ekonomisk status

Sammanfattning

Ett bokslut är en sammanställning av företagets ekonomiska transaktioner under året. Det ger en överblick över företagets ekonomiska status och bildar den grund som alla ekonomiska beslut i företaget bygger på. Ett bokslut är viktigt för att kunna besluta om framtida investeringar, lån och utveckling av verksamheten. Efter bokslutet görs en årsredovisning som skickas in till Bolagsverket. Använd en digital redovisningstjänst för att underlätta bokföringen och få tillgång till färdiga rapporter.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.