Bokföring för nybörjare - Bli en expert på att hantera dina finanser

Att hålla koll på sina pengar är viktigt för att hålla ekonomin i kontroll och undvika ekonomiska bekymmer. För att göra det behöver man ha en grundläggande förståelse om bokföring. I den här artikeln kommer du att få lära dig grunderna i bokföring och hur du enkelt kan hålla ordning på dina finanser.

Vad är bokföring och varför är det viktigt?

Bokföring är en systematisk registrering, klassificering och sammanställning av företagets ekonomiska händelser. Det är viktigt att ha bra koll på bokföringen för att få en överblick över företagets ekonomi och att säkerställa att verksamheten går i en riktning som ger en lönsamhet. För privatpersoner är det lika viktigt att ha koll på sin personliga ekonomi.

Grunderna i bokföring

För att skapa förutsättningar för att ha en god bokföring behöver man veta hur man ska göra för att den ska bli korrekt. Här kommer några av de grundläggande principerna:

Konto

Ett konto är en sammanställning av en specifik ekonomisk händelse eller affär som företaget har gått igenom. Det kan exempelvis vara inköp av varor, försäljning av varor eller löner. Alla dessa händelser hänger samman i en helhet, och exempelvis inköpet av varor blir en utgift som registreras på ett konto.

Balanserat konto

Ett balanserat konto betyder att debet (tillgångar) och kredit (skulder) är i balans. Det betyder att båda sidorna av räkningen måste vara lika stora. Att ha en balanserad bokföring är avgörande för att inte få problem längre fram.

Journalföring

Journalföring är processen där man registrerar alla ekonomiska händelser i verksamheten på rätt konto. Det kan exempelvis vara inköp eller försäljning av varor, vinst eller förlust. Journalföring är avgörande för att få en korrekt bokföring och därmed en överblick över företagets ekonomiska hälsa.

Relevanta nyckelord

  • Bokföring
  • Självbokföring
  • Ekonomi
  • Hemmakontor
  • Egen företagare
  • Skatt
  • Företagsbokföring

Sammanfattning

Att ha koll på sin bokföring är avgörande för att hålla sin ekonomi under kontroll, oavsett om du är privatperson eller företagare. Genom att följa de grundläggande principerna i bokföring så som att ha balanserade konton och att journalföra alla ekonomiska händelser på rätt konto, är det enkelt att hålla ordning på dina finanser. Så sätt igång med din bokföring redan idag!

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.