Bli mentor - en guide till att hjälpa andra att växa

Att bli mentor är ett fantastiskt sätt att ge tillbaka till samhället samtidigt som du utvecklar dina ledarskaps- och coachningsfärdigheter. Som mentor får du möjligheten att hjälpa andra att växa både personligt och yrkesmässigt samtidigt som du själv lär dig nya saker och förbättrar din kommunikation och ditt empatiska förhållningssätt gentemot andra. I den här artikeln kommer vi att ge dig en guide till att bli mentor och vi kommer att ge dig tips och råd för att komma igång.

Varför bli mentor?

Att bli mentor är en stor fördel både för mentor och adept. Som mentor får du en möjlighet att hjälpa någon annan att utvecklas och du kommer att känna stolthet över att ha bidragit till någons framgång. För din adept kan mentorrelationen hjälpa till att öppna upp nya karriärmöjligheter eller att utvecklas på ett personligt plan.

Att bli mentor ger också dig en möjlighet att utveckla dina egna färdigheter och din karriär. Genom att coacha och leda din adept kommer du att förbättra dina ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter och få en djupare förståelse för andra människors perspektiv och behov.

Hur blir man mentor?

För att bli mentor behöver du ha en vilja att hjälpa andra och att ha tid och engagemang för att vara en god förebild och stöttning. Att ha erfarenhet inom ett visst område, som kan vara av intresse för din adept, är också fördelaktigt.

För att hitta en adept kan du börja med att ta kontakt med ditt nätverk eller ditt företags HR-avdelning. Det finns också organisationer som matchar mentorer med adepter, som exempelvis Mentor Sweden eller Reach for Change.

Tips för att vara en bra mentor

 • Var lyhörd och visa ditt intresse för din adept.
 • Utveckla en öppen och ärlig kommunikation för att skapa förtroende.
 • Ställ öppna frågor och hjälp din adept att själv reflektera över sina problem och utmaningar för att kunna komma fram till lösningar.
 • Var en god förebild genom att visa hur du själv hanterat liknande utmaningar.
 • Identifiera utvecklingsområden och sätt tydliga mål och planera för hur ni ska nå dem.
 • Se till att du är tillgänglig för din adept och håll regelbunden kontakt.

Relevanta nyckelord

 • Bli mentor
 • Mentorskap
 • Ledarskap
 • Personlig utveckling
 • Karriärutveckling
 • Coachning
 • Empati

Sammanfattning

Att bli mentor är en möjlighet att hjälpa någon annan att växa samtidigt som du själv utvecklar dina färdigheter och din karriär. Genom att vara lyhörd, ärlig och en god förebild kan du hjälpa din adept att nå sina mål både personligt och yrkesmässigt. Lär dig mer om hur du kan bli mentor genom att ta kontakt med ditt nätverk eller organisationer som matchar mentorer med adepter.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.