Beteendevetare - Vad betyder det? | Karriärmöjligheter inom utbildning

En beteendevetare är en expert på mänskligt beteende och psykologi. De använder sin kunskap om mänskligt beteende för att lösa problem och förbättra prestationen för individer och organisationer. Inom utbildning kan en beteendevetare vara en ovärderlig resurs för att hjälpa elever att trivas och presterar till sitt fulla potential.

Karriärmöjligheter för beteendevetare inom utbildning

Beteendevetare arbetar inom en mängd olika branscher, inklusive utbildning. Inom utbildning finns det flera karriärmöjligheter för beteendevetare, inklusive:

 • Skolkurator
 • Utbildningspsykolog
 • Beteendeanalytiker
 • Specialpedagog
 • Skolcoach

Varje karriär har sin egen specifika inriktning inom utbildning, men alla använder samma grundläggande principer för beteendevetenskap.

Skolkurator

En skolkurator är en beteendevetare som hjälper elever att anpassa sig till skolemiljön och hanterar beteendeproblem och andra svårigheter som kan uppstå. En skolkurator kan hjälpa elever på en individuell basis eller som grupp och ansvarar för att säkerställa att eleverna får den hjälp de behöver för att trivas och lyckas i skolan.

Utbildningspsykolog

En utbildningspsykolog är en expert på hur människor lär sig och använder den kunskapen för att hjälpa elever att uppnå sina mål. De kan hjälpa lärare att utveckla undervisningsmetoder som är effektiva för elever i olika åldrar och med olika bakgrunder.

Beteendeanalytiker

Beteendeanalytikern är en person som studerar beteende för att förstå vad som orsakar ett beteende och hur det kan ändras. Användning av beteendeanalys inom utbildning kan omfatta allt från att förändra ogynnsamma beteenden hos elever till att förbättra prestationen och minska utvandringen.

Specialpedagog

En specialpedagog kan arbeta med elever som har specifika språkliga, kognitiva eller fysiska svårigheter eller funktionshinder. De kan använda sin kunskap om mänskligt beteende för att utveckla undervisningsprogram som möter de specifika behoven hos varje elev.

Skolcoach

Skolcoachen är en pedagogisk coach för lärare som kan hjälpa dem att utveckla sin professionella praktik. Skolcoachens arbete handlar om att göra lärare så kompetenta som möjligt att lära, hantera både elever och klassen, och att begå mindre misstag.

Bli en beteendevetare inom utbildning

Om du är intresserad av att bli en beteendevetare inom utbildning, kommer du att behöva en kandidatexamen i psykologi eller beteendevetenskap. Många arbetsgivare kräver också en magisterexamen eller doktorsexamen inom beteendevetenskap, vilket kan ta ytterligare 5-7 år efter din grundutbildning.

Det finns också möjligheter att ta kortare kurser och examina på postgraduate-nivå som är inriktade på specifika karriärmöjligheter inom utbildningssektorn. Du kan överväga en tvåårig magisterexamen i pedagogisk psykologi eller ta en kortare kurs inom förändringsledning eller kommunikation.

Relevanta nyckelord

 • Beteendevetare
 • Utbildning
 • Karriärmöjligheter
 • Beteendeanalys
 • Utbildningspsykolog
 • Specialpedagog
 • Skolkurator
 • Skolcoach

Sammanfattning

Beteendevetare är experter på mänskligt beteende och psykologi och kan använda sin kunskap för att hjälpa elever att trivas och presterar till sitt fulla potential inom utbildning. Skolkuratorer, utbildningspsykologer, beteendeanalytiker, specialpedagoger och skolcoacher är alla olika karriärmöjligheter inom utbildning som en beteendevetare kan välja att följa. Om du är intresserad av att bli en beteendevetare finns det flera utbildningar och certifieringar att överväga.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.