Bli en mästare på argumentationsteknik - Tips och tricks

Att kunna övertyga genom att använda sig av ens argument är en viktig färdighet inom både karriär och privatliv. Med hjälp av en grundläggande förståelse för retorikens verktyg kan du lära dig att förbättra din argumentationsförmåga och öka din trovärdighet. Läs vidare för våra tips och tricks på hur du kan bli en mästare på argumentationsteknik.

Förstå retorikens grunder

Retorik handlar om konsten att övertyga genom att använda sin tal- och skriftförmåga. Fundamentalt handlar det om tre element: ethos, logos och pathos. Ethos handlar om att bygga upp sin trovärdighet, logos handlar om att använda fakta och logik och pathos handlar om att väcka känslor.

För att övertyga genom dina argument behöver du en väl avvägd balans mellan dessa tre element. Detta innebär att du behöver såväl ha en stark och trovärdig röst som att ha en logisk och saklig förståelse.

Använd retoriska verktyg

Retorik innehåller flera grundläggande verktyg som kan hjälpa dig att övertyga genom dina argument. Dessa inkluderar exempelvis:

 • Repetition: Genom att upprepa ett viktigt ord eller fras förstärker du dess betydelse.
 • Analogier: Genom att använda en analogi kan du beskriva något abstrakt genom något mer konkret som folk kan förstå.
 • Rhetoriska frågor: Genom att ställa en fråga som inte kräver ett svar kan du sätta fokus på ett visst ämne eller argument.
 • Kontraster: Genom att beskriva motsatserna mellan två saker skapar du en skarp kontrast som förstärker skillnaderna.

Genom att använda dig av dessa grundläggande verktyg kan du förbättra din argumentation och övertyga din publik.

Tala med respekt

När du övertygar någon om något är det viktigt att alltid tala med respekt. Respektfullt språkbruk förstärker ditt ethos och gör att din publik tar dig på allvar. Var lyhörd för din publik och försök att föra en dialog snarare än att försöka övertyga någon att du har rätt.

Fokusera på din struktur

Ett av de mest effektiva sätten att övertyga genom dina argument är att strukturera din tankegång på ett tydligt, organiserat sätt. Här är några tips på hur du kan strukturera din argumentation:

 • Inled med att klargöra vad ditt huvudargument är.
 • Förklara varför ditt huvudargument är viktigt.
 • Försök att förstå din publik och deras perspektiv.
 • Upprepa viktiga poänger för att säkerställa förståelse.
 • Avsluta med att sammanfatta dina poänger och lämna en eftertanke.

Relevanta nyckelord

 • Argumentationsteknik
 • Retorik
 • Övertygande kommunikation
 • Logos, Ethos, Pathos
 • Effektiv kommunikation

Sammanfattning

Att kunna använda argumentationsteknik för att övertyga är en oerhört viktig färdighet. Genom en grundläggande förståelse för retorikens verktyg och genom att tala med respekt och fokus på struktur kan du bli en mästare på argumentationsteknik. Använd våra tips och tricks och öva regelbundet för att bli bättre på att övertyga genom dina argument.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.