Arbetsrättslagar - En komplett guide

Arbetsrättslagar är en viktig del av arbetslivet och påverkar alla som är anställda. Det är därför viktigt att ha koll på de olika lagarna och bestämmelserna för att kunna agera på ett korrekt sätt som anställd. I denna artikel kommer vi att gå igenom de viktigaste arbetsrättslagarna och vad du behöver veta om dem.

Anställningsavtal

När du blir anställd så är det vanligt att du får skriva på ett anställningsavtal. Detta avtal är en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare och reglerar villkoren för ditt arbete. Det är viktigt att du läser igenom avtalet noga innan du skriver på det och att du förstår vad som står i det.

Viktiga punkter i anställningsavtal

 • Lön och löneutbetalning
 • Arbetstid
 • Semester och ledighet
 • Arbetsuppgifter
 • Uppsägningstid
 • Arbetstagarens ansvar

Lagar som reglerar anställning

Det finns flera lagar som reglerar anställningen och som du bör känna till som anställd. Här är några av de viktigaste lagarna:

MBL

MBL står för Medbestämmandelagen och reglerar arbetsgivarens skyldigheter att förhandla med facket om arbetsförhållandena. Detta innebär att arbetsgivaren måste informera facket om olika beslut som rör arbetsplatsen.

LAS

LAS står för Lagen om anställningsskydd och reglerar villkoren för anställning. Detta innebär bland annat att en arbetsgivare inte får säga upp en anställd utan saklig grund.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen är en lag som förbjuder diskriminering på arbetsplatsen. Detta innebär att en arbetsgivare inte får diskriminera anställda på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är en annan viktig lag som reglerar arbetsmiljön på arbetsplatsen. Detta innebär bland annat att arbetsgivaren är skyldig att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att se till att arbetsmiljön är säker och hälsosam för de anställda.

Viktiga punkter i arbetsmiljölagen

 • Arbetsplatsens utformning
 • Skyddsåtgärder
 • Arbetsmiljöutbildning
 • Riskbedömning

Relevanta nyckelord:

 1. Arbetsrättslagar
 2. Anställningsavtal
 3. Medbestämmandelagen
 4. Lagen om anställningsskydd
 5. Diskrimineringslagen
 6. Arbetsmiljölagen

Sammanfattning

Arbetsrättslagarna är viktiga för alla som är anställda på en arbetsplats. Det är därför viktigt att ha koll på vilka lagar som reglerar anställningen och vad som står i anställningsavtalet. Om du känner att arbetsgivaren behandlar dig felaktigt så är det viktigt att du tar kontakt med facket eller annan juridisk hjälp för att lösa eventuella tvister.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.