Arbetsrätt på distans: Viktiga rättigheter att känna till

Arbetsvärlden har förändrats dramatiskt under det senaste året. Pandemin har tvingat många företag och anställda att anpassa sig till en ny verklighet där distansarbete är normen istället för undantaget. Men vad betyder detta för vår arbetsrättsliga situation? Vilka rättigheter har vi på distans och hur kan vi försäkra oss om att de efterföljs? I denna artikel kommer vi att titta närmare på dessa frågor och ge råd om vad du kan göra om du känner dig orättvist behandlad.

Arbetsgivaransvar och arbetstid

När det gäller distansarbete är det vanligt att arbetsgivare inte är lika tydliga med vilka regler som gäller, speciellt när det gäller arbetstid. Det är viktigt att komma ihåg att även på distans är din arbetsgivare skyldig att tillhandahålla goda arbetsförhållanden och att se till att du följer arbetstidsreglerna. Detta innebär att din arbetsgivare måste se till att du inte arbetar för mycket eller under övermåttan.

Som anställd har du rätt att veta vilka regler som gäller för arbetstiden och att du inte behöver arbeta mer än den normala arbetstiden om inte något annat avtalas. Din arbetsgivare måste också se till att du har rätt att ta regelbundna pauser och restider mellan arbetspass.

Rättighet till distansarbete

En annan viktig fråga är om du faktiskt har rätt till att arbeta på distans, och om så är fallet, vad som krävs av din arbetsgivare. Det finns ingen övergripande lag eller bestämmelse som ger en anställd rätt att arbeta på distans. Det är istället upp till arbetsgivaren att avgöra om denna arrangemang kan vara genomförbart och i så fall vilka krav som måste uppfyllas. Detta innebär att du som anställd bör begära att din arbetsgivare gör en individuell bedömning av dina omständigheter och se till att du inte blir missgynnad på grund av att du arbetar på distans.

Rätt till arbetsskydd

Du som anställd har rätt att känna dig trygg och säker på din arbetsplats, oavsett om det gäller din fysiska arbetsmiljö eller din psykiska hälsa. Därför har du som anställd också rätt till arbetsskydd på distans. Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetsförhållandena är säkra och att de följer de regler som gäller för arbetsmiljö och psykosociala faktorer, även vid distansarbete.

Detta innebär att arbetsgivaren ska se till att du har tillgång till rätt utrustning och att du kan arbeta i en ergonomiskt riktig position. Arbetsgivaren ska också se till att du inte utsätts för ohälsosamma eller farliga arbetsförhållanden, t.ex. för mycket buller eller kemikalier.

Relevanta nyckelord

  • Arbetsrätt
  • Distansarbete
  • Arbetstid
  • Arbetsskydd
  • Arbetsmiljö

Sammanfattning

Att arbeta på distans erbjuder många fördelar, men det kan också utmana vår arbetsrättsliga situation. Som anställd är det viktigt att känna till dina rättigheter och att se till att de efterföljs av arbetsgivaren. Det handlar om att förstå vad som gäller när det gäller arbetstid, distansarbete, arbetsskydd och arbetsmiljö, och att ta ansvar för din egen situation. Om du känner dig orättvist behandlad är det viktigt att du agerar och söker råd från till exempel fackförbund eller arbetsmiljöombud.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.