Allt du behöver veta om arbetsrätt

Att ha grundläggande kunskaper om arbetsrätt är viktigt för alla som arbetar eller letar efter arbete. Det finns ett antal viktiga faktorer som rör arbetsrätt som alla bör känna till. I denna artikel kommer vi att titta närmare på hinder i arbetsmiljön, anställningsavtal och mycket annat.

Hinder i arbetsmiljön

Enligt arbetsmiljölagen har alla anställda rätt till en välfungerande och säker arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket är organisationen som övervakar att arbetsgivare följer lagen och erbjuder anställda en säker arbetsplats. Arbetsmiljöverket har befogenheter att utföra inspektioner på arbetsplatser och att kräva att arbetsgivare åtgärdar problem som hindrar anställda från att arbeta säkert och effektivt.

Det finns också andra faktorer som kan hindra anställda från att arbeta och utvecklas i en hälsosam arbetsmiljö. Mobbning och trakasserier är exempel på sådana faktorer, och de kan vara mycket svåra att hantera för både arbetsgivare och anställda. I dessa fall är det viktigt att vända sig till den fackliga organisationen eller en annan representant för att få hjälp.

Anställningsavtal

Att ha ett tydligt anställningsavtal är viktigt för både arbetsgivare och anställda. I ett anställningsavtal bör det finnas information om lön, arbetsuppgifter, arbetstider, semester, sjukfrånvaro, uppsägning och mycket annat. Arbetsgivaren är skyldig att ge en anställningshandling till sin anställda och det ska framgå vad som gäller samt vilka avtalstiden är.

Det finns dock vissa begränsningar kring vad som kan göras i ett anställningsavtal. Till exempel är det vanligtvis inte tillåtet att ta bort rättigheter som anställda har enligt lagstiftningen, till exempel rätten till föräldraledighet.

Förbud mot diskriminering

Diskriminering är inte tillåtet i någon form på arbetsplatsen. En arbetsgivare får inte diskriminera någon på grund av kön, ålder, etnisk bakgrund eller andra egenskaper. Detta gäller både vid anställning och under anställningen. Om en anställd utsätts för diskriminering kan hen vända sig till diskrimineringsombudsmannen för att få hjälp.

Relevanta nyckelord

  1. Arbetsrätt
  2. Arbetsmiljö
  3. Anställningsavtal
  4. Diskriminering
  5. Mobbning och trakasserier

Sammanfattning

I denna artikel har vi tittat närmare på arbetsrätt, hinder i arbetsmiljön, anställningsavtal och diskriminering. Som anställd eller arbetsgivare är det viktigt att ha grundläggande kunskaper om dessa frågor för att skapa en hälsosam arbetsmiljö och undvika problem. Var noga med att hålla dig uppdaterad om relevanta lagar och förordningar och tveka inte att söka hjälp om du behöver det.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.