Utbildning för en effektiv arbetsmiljöpolicy - Mall och Tips

Att ha en effektiv arbetsmiljöpolicy är viktigt för alla organisationer. En god arbetsmiljö främjar produktivitet, engagemang och minskar sjukfrånvaro. Det är också en lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att ge sina anställda en säker och hälsosam arbetsmiljö. Men hur skapar man en effektiv arbetsmiljöpolicy och hur utbildar man sina anställda?

Använd en mall för arbetsmiljöpolicy

Att skapa en arbetsmiljöpolicy från början kan vara en utmanande uppgift, särskilt om man saknar erfarenhet av att skriva policyer. Men det finns hjälp att få. Genom att använda en färdig mall för arbetsmiljöpolicy kan man få en bra grund att bygga vidare på. Det finns flera företag som erbjuder gratis mallar på nätet. En välformulerad mall kan inkludera följande delar:

 • Syftet med arbetsmiljöpolicyn
 • Ansvar och befogenheter
 • Områden som arbetsmiljöpolicyn omfattar
 • Riskbedömning och riskhantering
 • Rutiner för information, kommunikation och utbildning

Genom att använda en mall får man en översikt över vad som bör ingå, vilket kan underlätta skrivandet av en arbetsmiljöpolicy.

Utbilda anställda om arbetsmiljöpolicy

Att alla anställda har kunskap om arbetsmiljöpolicyn är viktigt för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Det är också en lagstadgad skyldighet för arbetsgivare. Utbildning i arbetsmiljöpolicy kan se ut på olika sätt beroende på behov och resurser i organisationen. Nedan följer några tips på hur man kan utbilda sina anställda:

Skapa en introduktionskurs i arbetsmiljöpolicyn

En introduktionskurs i arbetsmiljöpolicyn kan inkludera ett antal videor och/eller presentationsmaterial för att lära anställda de centrala aspekterna av policyn.

Genomför regelbundna utbildningar

Anställda kan behöva påminnas om policyn och dess relevans. Regelbundna utbildningar kan hjälpa till att påminna anställda om policyns centrala punkter och det viktiga arbetet kring att skydda arbetstagarna.

Ge utbildning till särskilda yrkesgrupper

Olika arbetsplatser har olika riskfaktorer. Det kan vara lämpligt att anpassa utbildningen till särskilda yrkesgrupper som behöver särskilda kunskaper. Som exempel kan man nämna att de som arbetar på höga höjder eller med farlig utrustning.

Relevanta nyckelord

 • Arbetsmiljöpolicy mall
 • Arbetsmiljöutbildning
 • Säker arbetsplats
 • Hälsosam arbetsmiljö
 • Lagstadgad skyldighet
 • Riskbedömning
 • Regelbundna utbildningar

Sammanfattning

Att ha en effektiv arbetsmiljöpolicy och utbildade anställda är en viktig del av en säker och hälsosam arbetsplats. Genom att använda en mall kan man skapa en grund för en effektiv arbetsmiljöpolicy. Regelbundna utbildningar för anställda är också viktiga för att skapa en medvetenhet om policyn och dess relevans.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.