Exempel på en effektiv arbetsmiljöpolicy | Lär dig skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö

En effektiv arbetsmiljöpolicy är en viktig del för att förebygga olyckor och skapa en säker arbetsplats för både anställda och besökare. Det är ledningens ansvar att upprätta en välformulerad policy och se till att den efterlevs av alla anställda. Här är några praktiska tips för att skapa en effektiv arbetsmiljöpolicy.

Upprättandet av en arbetsmiljöpolicy

Innan man börjar skriva sin arbetsmiljöpolicy är det viktigt att identifera de risker som finns på arbetsplatsen. Detta kan man göra genom att göra en riskanalys. En väl genomförd riskanalys kan hjälpa till att identifiera de faror och risker som finns på arbetsplatsen.

Innehållet i en arbetsmiljöpolicy

En effektiv arbetsmiljöpolicy ska innehålla följande:

 1. Utmärka målet för policyn
 2. Identifiera risker och faror
 3. Uppge vilka åtgärder som vidtas för att förebygga olyckor och skapa en säker arbetsplats
 4. Ge ansvar för policyn till lämpliga chefer och anställda
 5. Förklara hur policyn ska efterlevas
 6. Uppge vilka anställda som ansvarar för att policyn efterlevs
 7. Uppge vilka sanktioner som finns ifall policyn inte efterföljs

Exempel på en arbetsmiljöpolicy

Här är ett exempel på en effektiv arbetsmiljöpolicy som kan användas som en mall för att skapa din egen.

 • Företagsnamn strävar efter att förebygga olyckor och skapa en säker arbetsplats för sina anställda och besökare. Vi åtar oss att identifiera risker och faror och vidta åtgärder för att förebygga olyckor. Vi anser att det är varje anställds skyldighet att följa vår policy för att skapa en säker arbetsmiljö.

 • Vi siktar efter att ha en arbetsmiljö som gynnar hälsan och välbefinnandet för våra anställda. Vi ger tydligt ansvar till lämpliga chefer och anställda och förväntar oss att de tar hand om de anställdas säkerhet.

 • Vi kommer att ge utbildning och resurser till våra anställda så att de kan förstå och följa policyn. Vi uppmuntrar våra anställda att rapportera om problem eller incidenter som kan leda till farliga situationer.

 • Vi ser allvarligt på överträdelser av vår policy och tar de nödvändiga åtgärderna för att åtgärda situationen, vilket kan inkludera disciplinära åtgärder.

Relevanta nyckelord

 • Arbetsmiljöpolicy exempel
 • Riskanalys
 • Säker arbetsplats
 • Förebyggande av olyckor
 • Hälsosam arbetsmiljö

Sammanfattning

En effektiv arbetsmiljöpolicy är en viktig del för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats. Det är ledningens ansvar att upprätta en välformulerad policy och se till att alla anställda följer den. En riskanalys är en viktig del av upprättandet av policyn och hjälper till att identifiera faror och risker. Genom att utforma en tydlig policy och ge ansvar till lämpliga chefer och anställda kommer företaget att skapa en arbetaremiljö som gynnar hälsan och välbefinnandet för alla.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.