Arbetsmiljölagen idag - Vad du behöver veta

Den svenska arbetsmiljölagen har genomgått flera förändringar och uppdateringar de senaste åren för att bättre skydda arbetstagare och förbättra arbetsvillkoren. Här är en översikt över de senaste uppdateringarna och vad de betyder för arbetsplatser i Sverige.

Uppdateringar i arbetsmiljölagen

En av de största uppdateringarna i arbetsmiljölagen var införandet av nya krav på arbetsgivare för att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Numera krävs det att arbetsgivare ska genomföra en systematisk arbetsmiljöarbete för att identifiera, bedöma och åtgärda risker som kan leda till psykisk ohälsa. Dessutom ska arbetsgivare ha en utpekad person som är ansvarig för att leda arbetet mot psykisk ohälsa.

En annan viktig uppdatering är det utökat skydd för nyanställda och visstidsanställda, i form av en längre introduktionsperiod. Genom att förlänga introduktionsperioden från två till sex månader ska nyanställda få en bättre chans att lära känna sin arbetsplats och få rätt utbildning i säkerhet och hälsa.

Slutligen har det också skett en uppdatering kring arbetstidslagen, som gör det möjligt för arbetstagare att ta ut en flexibel timbank där de kan spara övertid eller önskad ledighet.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att säkra en bra arbetsmiljö och följa uppdaterade lagar och förordningar. Genom att implementera en systematisk arbetsmiljöarbete kan arbetsgivare identifiera och åtgärda risker på arbetsplatsen och förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Det är också viktigt att arbetsgivare utser en person som är ansvarig för att leda arbetet mot psykisk ohälsa och att nyanställda får en ordentlig introduktion till sin nya arbetsplats.

Arbetstagarens rättigheter

Arbetstagare har rätt att arbeta i en säker och sund arbetsmiljö och det är arbetsgivarens ansvar att se till att detta sker. Om arbetstagaren upplever problem i sin arbetsmiljö kan de kontakta sin arbetsmiljöombud eller skyddsombud på arbetsplatsen. Arbetstagare ska skyddas mot trakasserier, diskriminering och andra former av kränkande behandling.

Relevanta nyckelord

  • Arbetsmiljölagen
  • Psykisk ohälsa
  • Systematisk arbetsmiljöarbete
  • Nyanställda
  • Arbetstidslagen

Sammanfattning

Genom att följa de senaste uppdateringarna i arbetsmiljölagen kan arbetsgivare skapa en säkrare och sundare arbetsmiljö för sina arbetstagare. Det är också viktigt för arbetstagare att känna till sina rättigheter och att kontakta skyddsombud om de upplever problem på arbetsplatsen.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.