Arbetsmiljöarbete - Så skapar du en trygg och säker arbetsplats

En säker och trygg arbetsplats är en självklarhet för arbetsgivare och anställda. Arbetsmiljöarbetet är grundläggande för att uppnå en sådan arbetsplats. Men vad är arbetsmiljöarbete och hur kan du implementera det på ditt företag?

Arbetsmiljöarbete - Vad är det?

Arbetsmiljöarbete är allt arbete som görs för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för anställda. Syftet är att minska risken för olyckor och skador på arbetet. Arbetsmiljöarbetet omfattar allt från att se till att arbetsplatsen är ergonomiskt riktigt utformad till att ha saker som brandsläckare och nödljus på plats.

Arbetsmiljöarbetet omfattar också att arbeta med det psykosociala klimatet på arbetsplatsen, för att minska risken för ohälsa till följd av stress och andra psykiska påfrestningar. Genom att arbeta med arbetsmiljön förebygger man sjukdomar och skador som kan vara skadliga för både anställda och företag.

Fördelar med arbetsmiljöarbete

Att arbeta med arbetsmiljö innebär kostnader i form av både tid och pengar, men det ger också många fördelar. Här är några fördelar med att arbeta med arbetsmiljö:

 • Sänkta sjukfrånvarokostnader
 • Ökad produktivitet
 • Attrahera och behålla kvalificerad personal
 • Ökat engagemang från anställda
 • Förebyggande av olyckor och skador

Så kan du arbeta med arbetsmiljö

Det finns många sätt att arbeta med arbetsmiljö på. Här är några åtgärder som du kan vidta för att skapa en trygg och säker arbetsplats:

 • Genomföra riskbedömningar: Gör en grundlig riskbedömning av arbetsplatsen för att identifiera och åtgärda eventuella faror och risker.
 • Se till att arbetsplatsen är ergonomiskt riktigt utformad: Justera arbetsstationer och kontorsstolar för att undvika kroppsskador.
 • Uppdatera säkerhetsutrustning: Se till att säkerhetsutrustningen är uppdaterad och fungerar som den ska, exempelvis brandsläckare och nödbelysning.
 • Uppmuntra till aktivitet och rörelse: Se till att anställda tar tillräckligt med pauser och rör på sig för att undvika skador och sjukdomar.
 • Se till att det psykosociala klimatet på arbetsplatsen är gott: Både ledning och anställda har ett ansvar att skapa en arbetsmiljö som främjar trivsel och arbetsglädje.

Relevanta nyckelord:

 • Arbetsmiljöarbete
 • Säkerhet på arbetsplatsen
 • Ergonomi
 • Psykosocial miljö
 • Riskbedömning
 • Olycksförebyggande
 • Sjukfrånvaro

Sammanfattning

Som arbetsgivare har du ett ansvar att skapa en trygg och säker arbetsplats för dina anställda. Genom att arbeta med arbetsmiljö kan du förebygga sjukdomar och skador, samtidigt som du drar nytta av många positiva effekter för företaget. Att genomföra en riskbedömning, optimera arbetsstationer och ha en god psykosocial miljö är endast några exempel på hur du kan arbeta med arbetsmiljöarbete på din arbetsplats.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.