Hur du använder check-in frågor för att förbättra din utbildning

En av de stora utmaningarna i utbildning är att se till att eleverna är engagerade och fokuserade under hela lektionen. Elever kan ofta distraheras och tänka på annat, vilket kan leda till att de missar viktiga delar av lektionen. Men med hjälp av check-in frågor kan du som lärare öka elevernas engagemang och förbättra deras resultat.

Vad är check-in frågor?

Check-in frågor är en typ av frågestrategi som används för att engagera eleverna och få dem att fokusera på lektionen. Vid början av en lektion ställer läraren en eller flera frågor till eleverna för att få en uppfattning om deras tidigare kunskap och erfarenheter inom ämnet. Check-in frågor kan också användas under lektionen för att se till att eleverna fortfarande är med och för att få feedback om hur de upplever lektionen.

Hur kan check-in frågor förbättra utbildningen?

Check-in frågor hjälper eleverna att reflektera över sina tidigare kunskaper, vilket kan hjälpa dem att koppla ihop det nya materialet med deras tidigare kunskap. Detta ger dem också en möjlighet att identifiera några frågor eller förvirring de eventuellt kan ha, vilket kan hjälpa läraren att anpassa lektionen mer effektivt. Check-in frågor ökar också studenternas engagemang genom att ge dem en uppgift att utföra från början av lektionen. Detta ökar deras aktivitetsnivå och förbättrar koncentrationen.

Hur använder man check-in frågor?

 1. Planering - planera dina check-in frågor på förhand och var noga med att anpassa dem till ämnet och elevernas kunskaper.
 2. Tillgång - se till att alla elever har tillgång till check-in frågor genom att skicka upp dem på skärmen eller genom att dela ut skrivna frågor.
 3. Uppmuntra deltagande - uppmuntra eleverna att delta och svara på frågorna genom att säga att det inte finns några rätt eller fel svar.
 4. Använd feedback - använd elevernas svar för att forma din lektion och göra den mer anpassad efter elevernas behov och tidigare kunskaper.

Relevanta nyckelord

 • Engagemang
 • Strategi
 • Feedback
 • Delaktighet
 • Reflektion
 • Planering
 • Anpassning

Check-in frågor är en enkel men effektiv strategi för att förbättra studenternas engagemang och förbättra resultaten i utbildningen. Genom att engagera eleverna från början av lektionen och använda deras feedback för att anpassa lektionen, kan läraren se till att eleverna kommer igång på rätt sätt och får det mesta ut av lektionen. Använd check-in frågor för att öka elevernas delaktighet och förbättra deras prestationer i utbildningen.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.