Allt du behöver veta om anställningsavtal | HR-utbildning

Som arbetsgivare är det viktigt att känna till vad som gäller vid anställning av nya medarbetare. Ett anställningsavtal är en viktig del av anställningsprocessen och kan hjälpa till att undvika onödiga konflikter längre fram.

Vad är ett anställningsavtal?

Ett anställningsavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som fastställer villkoren för anställningen. Avtalet ska innehålla information om arbetets art och omfattning, arbetsplats, arbetstid, lön och övriga förmåner.

Ett anställningsavtal är inte bara viktigt för att fastställa villkoren för anställningen utan det kan också användas som ett verktyg för att skapa trygghet och tillit mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det är viktigt att alla parter förstår vad som förväntas av dem under anställningen.

Vad ska anställningsavtalet innehålla?

Ett anställningsavtal ska innehålla följande information om anställningen:

 • Arbetets art och omfattning
 • Arbetsplats
 • Arbetstid
 • Lön och övriga förmåner
 • Semester och ledigheter
 • Uppsägning och avskedande
 • Övriga villkor

Det är viktigt att avtalet är tydligt och innehåller all nödvändig information.

Vilka lagar och regler gäller vid anställning?

Det finns ett flertal lagar och regler som måste följas vid anställning av nya medarbetare. Det är viktigt att som arbetsgivare ha kunskap om vad som gäller för att undvika problem och konflikter.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Det är viktigt att som arbetsgivare inte diskriminera vid anställning utan att alla sökande bemöts på ett likvärdigt sätt.

Anställningsskyddslagen

Anställningsskyddslagen reglerar bland annat uppsägning av anställda. Det finns krav på att arbetsgivaren ska ha saklig grund för en uppsägning och att det ska finnas möjlighet till omplacering eller utbildning i syfte att undvika uppsägning.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett avtal som träffas mellan arbetsgivare och fackförbund om lön och andra anställningsvillkor. Det är viktigt att som arbetsgivare ha kunskap om gällande kollektivavtal och att följa dem vid anställning av nya medarbetare.

Relevanta nyckelord

 • Anställningsavtal
 • Arbetsrätt
 • Diskriminering
 • Kollektivavtal
 • HR-utbildning
 • Arbetsskydd
 • Arbetsmiljö

Sammanfattning

Ett anställningsavtal är en viktig del av anställningsprocessen och kan hjälpa till att undvika onödiga konflikter längre fram. Det är viktigt att anställningsavtalet innehåller all nödvändig information och att alla parter är överens om villkoren. Som arbetsgivare är det även viktigt att ha kunskap om gällande lagar och regler för att undvika problem och konflikter. En HR-utbildning kan hjälpa dig att bli en bättre arbetsgivare.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.