Så anmäler du diskriminering på jobbet

Att bli utsatt för diskriminering på jobbet kan vara både kränkande och stötande. Men det finns hjälp att få och du kan ta steg för att göra något åt situationen. I denna artikel kommer vi att ta upp hur du på ett enkelt och effektivt sätt kan anmäla diskriminering som du upplever på jobbet.

Första steget: Kontakta din arbetsplats

Om du upplever att du blir diskriminerad på jobbet så är det viktigt att du tar upp det med någon på din arbetsplats. Det kan handla om chefen, HR-avdelningen eller en facklig representant. Informera om det som hänt och förklara varför du anser att det är diskriminerande. Tillsammans med personen du pratar med kan du försöka hitta en lösning.

Vad händer efter du anmält situationen?

Efter att du har anmält situationen så ska din arbetsplats agera. De är skyldiga att ta alla anmälningar på allvar och undersöka saken. Om de inte gör det så kan du vända dig till en annan instans, som till exempel Diskrimineringsombudsmannen.

Andra steget: Anmäla till Diskrimineringsombudsmannen

Om din arbetsplats inte tar din anmälan på allvar så kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen. Det är en statlig myndighet som jobbar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter.

Vad händer efter du anmält till Diskrimineringsombudsmannen?

När du anmäler till Diskrimineringsombudsmannen så utreder de saken och försöker hitta en lösning på problemet. Ibland kan lösningen vara att de skriver till arbetsplatsen och uppmanar dem att agera. I andra fall kan det leda till att ärendet går till domstol.

Tredje steget: Anmäla till domstolen

Om inget annat fungerar så kan du väcka talan mot din arbetsgivare. Detta kan du göra genom att anmäla till tingsrätten. Domstolen kommer då att ta upp ärendet och undersöka det noggrant.

Viktigt att tänka på

När du anmäler till domstolen så är det viktigt att du har bevis på att du faktiskt blivit diskriminerad. Det kan handla om vittnesmål eller dokumentation av händelsen. Tänk också på att processen kan ta lång tid och vara både krävande och kostsam.

Relevanta nyckelord

  • Anmäla diskriminering
  • Diskriminering på jobbet
  • Diskriminering
  • Arbetsplats
  • Domstol
  • Talan
  • Vittnesmål

Sammanfattning

Om du upplever diskriminering på jobbet så finns det hjälp att få. Kontakta först din arbetsplats och försök hitta en lösning tillsammans. Om inget fungerar så kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen eller domstolen. Kom ihåg att det är viktigt att samla bevis på att du faktiskt blivit diskriminerad och att det kan vara en lång och krävande process. Men att inte göra någonting är inte ett alternativ.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.