Andningsstopp - Så kan utbildning rädda liv

Andningsstopp är en allvarlig situation som kan inträffa när andningen helt eller delvis upphör. Detta kan vara nedsatt andning, svårigheter att andas eller total andningsstopp. Detta kan leda till syrebrist som kan skada olika organ i kroppen, till och med hjärnan. Men med utbildning kan du lära dig hur du ska agera i en sådan situation och rädda liv.

Symptomen på andningsstopp

Symptomen på andningsstopp kan uppträda gradvis eller plötsligt. Några av de vanligaste symptomen är:

 • Nedsatt andning eller svårigheter att andas.
 • Rassel eller pipande andning.
 • Cyanos, en blåaktig färg på huden eller slemhinnorna.
 • Suddigt eller dimmat tänkande.
 • Yrsel eller svimning.
 • Bortfall av medvetande.

Hur du ska agera vid andningsstopp

Om du upptäcker några av symptomen på andningsstopp hos någon, är det viktigt att agera snabbt. Här är de viktigaste stegen som du ska göra:

 • Larma ambulans eller ring nödnumret.
 • Hjälp personen att sitta bekvämt eller ligga ned. Låt personen vila om det behövs.
 • Kontrollera om det finns en puls. Om det inte finns en puls, börja genast att ge hjärt-lungräddning.
 • Försök lära dig hur man använder en hjärtstartare på förhand och ha en till hands när du är ute.

Utbildning som kan rädda liv vid andningsstopp

Utbildning är viktigt för att du ska veta hur du ska agera vid andningsstopp. HLR-utbildning (hjärt-lungräddning) kan lära dig hur du ska göra vid en plötslig hjärtstopp och andningsstopp. HLR-instruktören kommer att visa dig stegen som behöver tas och hur du använder en hjärtstartare. Du kommer också att få öva på en docka.

Genom att ta en HLR-utbildning kan du lära dig:

 • Vad en hjärtstopp och andningsstopp är.
 • Hur du agerar i en nödsituation.
 • Hur man kontrollerar om det finns en puls.
 • Hur man ger bröstkorgskompressioner, räddningsandning och använder en hjärtstartare.

Relevanta nyckelord

Här är några sökord som kan vara relevanta för att lära sig mer om andningsstopp och hjärt-lungräddning:

 • Andningsstopp
 • HLR-utbildning
 • Hjärt-lungräddning
 • HLR-kurs
 • Hjärtstartare
 • Syrebrist

Sammanfattning

Andningsstopp är en allvarlig situation som kan inträffa när andningen helt eller delvis upphör. Genom att ta en HLR-utbildning kan du lära dig att agera i en sådan situation och rädda liv. Symptomen på andningsstopp kan vara gradvisa eller plötsliga. Att lära sig de grundläggande stegen för HLR och hur man använder en hjärtstartare kan göra stor skillnad när det gäller att rädda en persons liv.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.