LSS – allt du behöver veta om den särskilda assistansen

LSS, eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en viktig del av vår välfärd. LSS ger personer med funktionsnedsättning rätt till den särskilda assistans de behöver för att leva ett värdigt liv i samhället. Men vad innebär det konkret? Hur fungerar LSS i praktiken? I den här artikeln ger vi dig en komplett guide till LSS.

Grundläggande principer i LSS

LSS är en rättighetslagstiftning som ger personer med funktionsnedsättning rätt till stöd och service för att kunna leva som andra. LSS bygger på några grundläggande principer:

 • Individuell rätt
 • Delaktighet
 • Respekt för den enskildes integritet och självbestämmande
 • Helhetssyn
 • Samordning

Det som kännetecknar LSS som lagstiftning är att det är den enskilda personen som har rätt till stöd och service, och att det är den enskildes önskemål och behov som ska styra insatsen, inte de offentliga myndigheternas bedömning av vad som är bra för personen.

Praktiska frågor

Men hur fungerar LSS i praktiken? Vad har man rätt till och hur ansöker man om det? Här går vi igenom några praktiska frågor.

Personkrets och stödbehov

För att ha rätt till LSS-stöd måste man tillhöra den särskilda personkretsen. Personkretsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, vissa personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, samt personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om funktionshindret medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Stödet kan vara av olika slag, från personlig assistans till boendeform och daglig verksamhet. Insatsen utgår alltid från den enskildes behov och önskemål.

Ansökan och beslut

För att ansöka om LSS-stöd vänder man sig till kommunen där man bor. Ansökan kan göras av den enskilde själv eller av en företrädare. Kommunen gör en utredning av den sökandes behov och fattar sedan beslut om vilket stöd och vilken service som är lämpligt. Beslutet kan överklagas.

Egenavgift och självkostnadsprincipen

LSS-stöd är kostnadsfritt för den enskilde, men det kan tas ut en egenavgift som motsvarar den faktiska kostnaden för insatsen. Detta för att säkerställa att LSS-stödet används på bästa möjliga sätt och att de resurser som finns räcker så långt som möjligt. Självkostnadsprincipen innebär också att kvaliteten på stödet ska vara hög och att resurserna används effektivt.

Relevanta nyckelord

 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • LSS-stöd
 • Personkrets
 • Individuell rätt
 • Självbestämmande
 • Egenavgift
 • Självkostnadsprincipen

Sammanfattning

LSS är en viktig del av vår välfärd och ger personer med funktionsnedsättning rätt till den särskilda assistans de behöver för att leva ett värdigt liv i samhället. LSS bygger på grundläggande principer som individuell rätt, delaktighet och självbestämmande. För att ha rätt till LSS-stöd måste man tillhöra den särskilda personkretsen och ansökan sker hos kommunen. Insatsen utgår alltid från den enskildes behov och önskemål, och självkostnadsprincipen säkerställer att resurserna används så effektivt som möjligt.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.