Aktivt lyssnande - Så blir du en bättre kommunikatör

Det är lätt att tänka att kommunikation handlar mest om att prata och få sina åsikter igenom. Men faktum är att vi spenderar mer tid på att lyssna än på att prata. Om vi vill förbättra våra relationer - såväl privata som professionella - behöver vi därför bli bättre på att lyssna på andra. Det här är där aktivt lyssnande kommer in i bilden.

Vad är aktivt lyssnande?

Aktivt lyssnande är en kommunikationsteknik som handlar om att fokusera och koncentrera sig på den som pratar. Istället för att bara höra vad personen säger, så anstränger du dig för att förstå vad som egentligen sägs. Tekniken involverar också att visa empati och ställa frågor för att säkerställa att du förstår rätt.

Att vara en aktiv lyssnare kan hjälpa dig att:

  • Få en bättre förståelse för vad någon annan tänker eller känner.
  • Skapa en mer positiv och empatisk relation med andra.
  • Förbättra din egen kommunikation genom att visa andra att du bryr dig och är intresserad.

Hur man blir en aktiv lyssnare

Att lyssna aktivt kan verka enkelt, men det kan vara svårt att upprätthålla tekniken under en längre tid. Här är några tips på hur du kan bli en bättre aktiv lyssnare:

Fokusera och var närvarande

Eliminera distraktioner och fokusera på personen som talar. Detta inkluderar att undvika att spela på din telefon eller tänka på andra saker samtidigt som du lyssnar. Visa personen att du är intresserad genom att göra ögonkontakt och att nicka på rätt ställen.

Visa empati

Visa personen att du bryr dig och har förståelse för deras situation. Detta kan vara genom att stanna upp och tänka på dina egna erfarenheter eller känsloregister. Ge även feedback genom att repetera vad som sades och uttrycka hur du förstår känslorna som personen uttrycker.

Ställ frågor

Ställ frågor för att ge en grundläggande förståelse för vad som sägs. Detta hjälper också personen att utveckla sin berättelse och känna sig mer motiverad att uttrycka sig. Genom att ställa frågor säkerställer du också att du har förstått korrekt.

Relevanta nyckelord

  • Aktivt lyssnande
  • Kommunikationsteknik
  • Empati
  • Förståelse
  • Frågor

Att bli en bättre lyssnare är inte enkelt, men det är värt ansträngningen. Genom att använda aktivt lyssnande kan du skapa djupare relationer och förbättra din kommunikation. Var närvarande, visa empati och ställ frågor - och du kommer att märka skillnaden.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.