AFS Systematiskt Arbetsmiljöarbete - Så fungerar det

Har du hört talas om AFS Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)? Om du är en del av arbetsmarknaden i Sverige, har du förmodligen det. SAM är en arbetsmetodik som används för att förebygga olyckor på arbetsplatsen. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad SAM är, varför det är betydelsefullt och hur det fungerar i praktiken.

Vad är AFS Systematiskt Arbetsmiljöarbete?

AFS Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) är en modell för hur man systematiskt kan identifiera risker och faror på arbetsplatsen. Modellen bygger på stegen planering, genomförande, utvärdering och åtgärdsplanering. Målet är alltid att minimera risken för olyckor och skador på arbetsplatsen och för de som arbetar där.

Modellen tar hänsyn till alla element i arbetsmiljön, inklusive människor, maskiner och miljö. Den är avsedd att vara en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön, och det är därför en arbetsmetodik som används långsiktigt på en arbetsplats.

Varför är AFS Systematiskt Arbetsmiljöarbete betydelsefullt?

AFS Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) är en avgörande del av arbetsmiljöarbetet i Sverige. Det finns många fördelar med att använda SAM som arbetsgivare.

För det första minskar det risken för olyckor och skador på arbetsplatsen, vilket betyder färre skador och mindre sjukfrånvaro för arbetstagarna. Det kan också leda till en större produktivitet på arbetsplatsen, eftersom man systematiskt kan minska riskerna för störningar och förlorad tid.

Det gör också arbetsgivaren mer konkurrenskraftig eftersom de alltid strävar efter att förbättra arbetsmiljön. Slutligen är det en självklarhet att följa arbetsmiljölagstiftningen, och AFS Systematiskt Arbetsmiljöarbete är ett effektivt sätt att göra detta.

Hur fungerar AFS Systematiskt Arbetsmiljöarbete i praktiken?

AFS Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) fungerar genom att man identiferar risker och faror på arbetsplatsen och sedan gör en plan för hur man kan minimera dessa. Det finns sex huvudmoment i modellen som man behöver tänka på.

 1. Planering I det första steget planerar man för genomförandet av SAM. Det kan innebära att identifiera de faror och risker som finns i arbetsmiljön, och sedan skapa en plan för att hantera dem. Det kan också innebära att man utser en person eller arbetsgrupp som ansvarar för genomförandet av SAM.

 2. Genomförande I det andra steget genomför man sedan den plan man har skapat. Det kan innebära att man ser över hur de dagliga arbetsuppgifterna utförs, och investera i nya säkerhetsutrustningar.

 3. Utvärdering När man har genomfört sin plan, är det dags för en utvärdering. I detta steg övervakar man områdena där man har infört säkerhetsåtgärder. Om det behövs, kan man göra justeringar för att se till att allt fungerar som det ska.

 4. Åtgärdsplanering Ett viktigt steg i AFS Systematiskt Arbetsmiljöarbete är åtgärdsplaneringen. Det handlar om att identifiera nya risker och faror som man kan komma att stöta på. Om man identifierar en ny risk eller fara måste man ta itu med denna genom att skapa åtgärdsplaner.

 5. Kunskap och utbildning Det är också viktigt att se till att alla på arbetsplatsen har den kunskap och utbildning som behövs för att genomföra AFS Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Det kan innebära att planera för utbildningsprogram eller seminarier.

 6. Dokumentation Slutligen är dokumentationen en central del av AFS Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att hålla dokumentationen uppdaterad, så att man alltid har en översikt över eventuella faror, åtgärder och utbildning som finns på arbetsplatsen.

Exempel på AFS Systematiskt Arbetsmiljöarbete i praktiken

Ett exempel på hur AFS Systematiskt Arbetsmiljöarbete kan fungera i praktiken är att skapa åtgärdsplaner för att undvika olyckor med tunga maskiner. Genom att sätta upp tydliga rutiner för hur maskinerna ska hanteras och underhållas, kan man undvika potentiellt farliga situationer.

Relevanta nyckelord

 • AFS Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljöarbete
 • Olycksförebyggande
 • Riskminimering
 • Åtgärdsplanering
 • Kunskap och utbildning
 • Dokumentation

Sammanfattning

AFS Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) är en effektiv metod för att förebygga olyckor och skador på arbetsplatsen. Genom att identifiera faror och risker på arbetsplatsen kan man minimera risken för olyckor och skador på arbetsplatsen. SAM bygger på att planera, genomföra, utvärdera och göra åtgärdsplanering för att förbättra arbetsmiljön. Det är en viktig del av det olycksförebyggande arbetsmiljöarbetet i Sverige, och arbetsgivare har en skyldighet att använda metoden.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.