AFS 2016:1 - Allt du behöver veta om den nya utbildningsstandarden

Sverige har en historia av att lägga stor vikt vid utbildning och det är ingen överraskning att det finns strikta regler och direktiv att följa när det gäller utbildning, oavsett om det är grundläggande utbildning eller yrkesutbildning. När det gäller säkerhetsrelaterad utbildning inom arbetslivet finns det dock specifika krav som måste uppfyllas, och en av dessa är AFS 2016:1. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad AFS 2016:1 är och hur det påverkar din utbildning.

Vad är AFS 2016:1?

AFS 2016:1, utgiven av Arbetsmiljöverket, är en utbildningsstandard som riktar sig till säkerhetsrelaterad utbildning inom arbetslivet. Det innehåller en detaljerad lista över krav, riktlinjer och rekommendationer för att säkerställa att utbildningen som erbjuds uppfyller vissa minimistandarder.

AFS 2016:1 fastställer också en tydlig uppdelning av utbildningsansvaret mellan arbetsgivare och utbildningsleverantörer. Detta innebär att arbetsgivare inte kan överföra sitt ansvar för utbildningen helt och hållet till utbildningsleverantörerna. Genom denna standard säkerställs att både arbetsgivare och utbildningsleverantörer har ett gemensamt ansvar för utbildningen och arbetar för att uppnå de högsta standarderna.

Krav för utbildning enligt AFS 2016:1

AFS 2016:1 fastställer kraven för säkerhetsrelaterad utbildning som delas upp i olika nivåer beroende på arbetets karaktär och riskerna som är förknippade med det. Utbildningsnivåerna inkluderar följande:

 • Grundläggande utbildning
 • Fördjupad utbildning
 • Vidareutbildning
 • Kompetensförsörjning

I grundläggande utbildning är syftet att säkerställa att alla arbetstagare har en grundläggande förståelse för säkerhetsfrågor och risker som är förknippade med deras tjänst. Fördjupad utbildning är avsedd för de arbetsgivare som behöver utföra riskfyllda arbeten och därmed behöver en djupare kunskap om fysiska och kemiska risker. Vidareutbildning är utformad för att säkerställa att säkerhetsstandarden bibehålls samt att alla inblandade är uppdaterade med de senaste riktlinjerna. Slutligen syftar kompetensförsörjning till att säkerställa att nödvändiga certifieringar etc. erhålls.

Kraven som fastställts i AFS 2016:1 inkluderar kurser, utbildningsmaterial, riktlinjer för utbildningsleverantörer, certifieringar och mer.

Varför är AFS 2016:1 viktigt?

AFS 2016:1 är viktigt eftersom det hjälper till att åstadkomma en standardiserad säkerhetsutbildning för alla som arbetar inom området. Detta är avgörande för att minska skador och olyckor på arbetsplatsen samt garantera en hälsosam och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare.

Relevanta nyckelord

 • AFS 2016:1
 • Utbildningsstandard
 • Arbetsmiljöverket
 • Säkerhetsutbildning
 • Arbetsgivare
 • Utbildningsleverantörer
 • Krav
 • Riktlinjer
 • Risker
 • Certifieringar

Sammanfattning

AFS 2016:1 är en utbildningsstandard som är specifikt utformad för att garantera säkerhetsrelaterad utbildning inom arbetslivet. Det hjälper till att säkerställa standardiserade säkerhetsutbildningar och minska skador och olyckor på arbetsplatsen. Detta är mycket viktigt för att garantera en hälsosam och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.