Utbildning - AFS 2013:4 i fokus

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2013:4, reglerar arbete vid bildskärm och dess påverkan på hälsa och säkerhet. Föreskriften innehåller även krav på hur arbete vid bildskärm ska kompenseras och regler för hur arbete vid bildskärm ska hanteras av arbetsgivare och arbetstagare. I denna artikel kommer vi att fokusera på hur AFS 2013:4 påverkar utbildning och vilka krav som ställs på utbildningen av de som arbetar vid bildskärm.

Krav på utbildning vid bildskärmsarbete

Föreskriften ställer krav på arbetsgivaren att vidta nödvändiga åtgärder för att undvika hälsoproblem hos de som arbetar vid bildskärm. Detta inkluderar att ge utbildning till de anställda om arbetsmiljö, kroppshållning och ergonomi för att undvika problem som exempelvis ögonbesvär, huvudvärk och ryggont. När det gäller utbildningen är det viktigt att arbetsgivaren anpassar den efter de anställdas behov och individuella förutsättningar för att ge samma förutsättningar för alla.

Innehåll i utbildningen

Utbildningen ska enligt AFS 2013:4 innehålla följande ämnen:

 • Grunderna i bildskärmsarbete
 • Arbetsytor och arbetsställningar
 • Utformning och placering av bildskärmen
 • Belysning och ljudmiljö
 • Paus- och trivselfrågor
 • Risker och förebyggande åtgärder

Dessa ämnen ska vägas mot de krav som ställs på den specifika arbetsplatsen och de anställdas arbete vid bildskärmen. Det är också viktigt att utbildningen är kontinuerlig för att anställda ska vara uppdaterade och säkra i sin arbetsmiljö.

Ansvarsfördelning vid utbildning

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att utbildning sker och att den är tillräcklig för de anställdas uppgifter i bildskärmsarbete. Det är också arbetsgivarens ansvar att uppdatera och motivera för att säkerställa att utbildningen följs och upphör inte efter det initiala utbildningstillfället. Arbetsgivaren har också ansvaret att se till att indikationer på problem och behov av ändringar fångas upp och åtgärdas.

Relevanta nyckelord

 • AFS 2013:4
 • Bildskärmsarbete
 • Hälsa och säkerhet
 • Ergonomi
 • Utbildning vid bildskärmsarbete

Sammanfattning

AFS 2013:4 innehåller krav på utbildning för de anställda som arbetar vid bildskärm. Ansvaret för utbildningen ligger hos arbetsgivaren som ska säkerställa att utbildningen är tillräcklig och uppdaterad. Utbildningen ska innehålla grunderna i bildskärmsarbete, arbetsytor och arbetsställningar, utformning och placering av bildskärmen, belysning och ljudmiljö, paus- och trivselfrågor samt risker och förebyggande åtgärder. Detta för att undvika hälsoproblem hos de anställda som arbetar vid bildskärm.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.