Allt du behöver veta om AFS 2011:19

Utbildning och AFS 2011:19

Arbetet med att skapa en säkrare arbetsmiljö för studenter är något som är centralt för högskolor och universitet. För att uppnå detta har Arbetsmiljöverket infört en ny och förbättrad standard som heter AFS 2011:19. Men vad innebär egentligen denna standard för din utbildning? Läs vidare för att få all information du behöver om AFS 2011:19.

Vad är AFS 2011:19?

AFS 2011:19 är en nationell standard som har införts för att säkerställa att studenter får en trygg och säker arbetsmiljö på högskolor och universitet. Den täcker allt från akademiska studier till praktiskt arbete som utförs av studenter under utbildningstiden.

En av de viktigaste delarna i AFS 2011:19 är att högskolor och universitet måste ha en plan för att förebygga olyckor och skador på studenter. Detta betyder att det nu finns klara instruktioner för hur olika situationer ska hanteras på ett säkert sätt.

Vad innebär det för dig?

Som student är det viktigt att känna till AFS 2011:19 och vad den innebär för dig och din utbildning. Det är högskolornas och universitetens ansvar att följa standarden, men det ligger också på dig som student att följa de säkerhetsinstruktioner som finns för att undvika olyckor och skador.

Före varje praktiskt arbete eller laboration som du ska utföra, så ska du få information om vad som förväntas av dig och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas. Det är viktigt att du tar dessa instruktioner på allvar och följer dem till punkt och pricka: säkerhet kommer alltid först.

Varför är AFS 2011:19 viktig?

Arbetsmiljöverkets nya standard är viktig för att säkerställa att alla högskolestudenter får en trygg och säker arbetsmiljö under sin utbildning. Genom att högskolor och universitet måste följa standarden, så kan det förebygga skador och olyckor och på så sätt minska antalet frånvarodagar på grund av skador.

Dessutom är AFS 2011:19 viktig för att säkerställa att studenter har en bra och nära kontakt med sina handledare och att de får tydlig och tillräcklig information om vad som förväntas av dem under deras arbete.

Relevanta nyckelord

  • AFS 2011:19
  • Studentarbetsmiljö
  • Säkerhetsinstruktioner
  • Förebyggande av olyckor
  • Trygg arbetsmiljö

Sammanfattning

AFS 2011:19 är en viktig standard för högskolestudenter som arbetar under sin utbildning. Genom att följa standarden kan skador och olyckor förebyggas och antalet frånvarodagar minska. Som student är det viktigt att ta säkerhetsinstruktioner på allvar och följa dem till punkt och pricka. En trygg arbetsmiljö är en förutsättning för att studenter ska kunna arbeta och utvecklas på ett bra sätt.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.